Economice

Consiliul de Administraţie al Transgaz propune un dividend brut de 15,61 lei/acţiune pentru 2021

Propunerea de repartizare pe destinaţii a profitului net în sumă de 186,941 milioane lei este următoarea: dividende cuvenite acţionarilor – 183,789 milioane lei şi profit destinat constituirii surselor proprii de finanţare 3,151 milioane lei.

Conform prevederilor legale în vigoare, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, la societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome înfiinţate de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, în condiţiile legii.

În cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin hotărâre repartizarea la bugetul de stat, sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, a unei cote mai mici de 90% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, dar nu mai puţin de 50% din acesta.

„Repartizarea unei cote de 50% din profitul net realizat de SNTGN Transgaz SA în anul 2021 sub formă de dividende ar avea o contribuţie importantă în asigurarea sursei de finanţare necesară Transgaz pentru derularea proiectelor de investiţii strategice cuprinse în programul de dezvoltare al companiei aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi a extinderilor sistemului de conducte de transport gaze naturale destinate racordării la SNT a localităţilor ţării, cu un impact pozitiv major asupra creşterii nivelului de trai a populaţiei şi a gradului de dezvoltare a UAT-urilor, cât şi la creşterea siguranţei în exploatare şi operare a Sistemului Naţional de Transport (SNT), motiv pentru care, societatea a solicitat autorităţii tutelare susţinerea activităţii investiţionale a SNTGN Transgaz SA prin întreprinderea demersurilor de iniţiere a unei Hotărâri de Guvern privind aprobarea repartizării sub formă de dividende pentru anul financiar 2021 a unei cote de 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit. La momentul întocmirii prezentului referat nu este emisă o Hotărâre de Guvern conform OUG 3/26 ianuarie 2022, art. IV, alin.(2), motiv pentru care propunerea de repartizare a profitului net sub formă de dividende s-a făcut (…) în cotă de 90,04007%”, se menţionează în raport.

Cota prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2021 aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2021 a fost de 50%.

Propunerea de dividend va fi supusă aprobării acţionarilor în şedinţa Adunării Generale Ordinare din 28/29 aprilie 2022.

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Share this:

(Visited 5 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code