Economice

Contribuţia la sănătate pentru oamenii care au doar venituri extrasalariale, de la un singur plătitor de venit, cuprinse între 18.000 – 36.000 de lei în 2023, va fi plătită de firmă şi nu de contribuabil

Modificare favorabilă persoanelor fizice care au doar venituri extrasalariale, obţinute de la singur plătitor de venituri, situate între 18.000 de lei şi 36.000 de lei anual exclusiv (echivalentul a şase, respectiv 12 salarii minime în acest an).

CASS va fi reţinută şi achitată de plătitorul de venituri pentru oamenii care au doar venituri extrasalariale, de la un singur plătitor de venit, care în cuantum total anual sunt mai mari sau egale cu 18.000 de lei în 2023 (echivalentul a şase salarii minime brute pe economie în vigoare în 2023), potrivit Codului fiscal, modificat OG 16/2022, aprobată prin Legea 370 din 2022.

Nuanţat, pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri pentru anul 2023 este cel puţin egal cu 18.000 de lei (echivalentul a 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia), plătitorul de venit are obligaţia să reţină şi să vireze CASS prin declaraţia 112, se arată la articolul 174, alineatul (5) din Codul fiscal, analizat de Economica.net.

De ce e important

„Revoluţia fiscală”, operată prin introducerea declaraţiei unice în anul 2018, a lăsat neasiguraţi la sistemul asigurărilor sociale de sănătate oamenii care au doar venituri extrasalariale, de un singur plătitor de venit, în cuantum total anual sub 12 salarii minime. Firmele pentru care lucrează aceşti oameni au fost marii câştigători ai noii abordări a taxării veniturilor extrasalariale, fiind degrevate de plata CASS pentru oamenii aflaţi în situaţia analizată în articol.

La 23 martie 2018 a intrat în vigoare actul normativ prin care Guvernul anunţa o revoluţie fiscală din care care contribuabilii ar avea doar de câştigat. Este vorba despre OUG 18/2018 prin care Guvernul a introdus declaraţia unică privind veniturile estimate pe anul 2018 ale persoanelor fizice, un formular fiscal care, spunea Guvernul, că:

  • va elimina dificultăţile apărute în procesul de gestionare a deciziilor de impunere emise pentru persoanele fizice;
  • va simplifica birocraţia prin reducerea numărului de declarații depuse de persoanele fizice, prin comasarea unor formulare fiscale;
  • va simplifica modul de de stabilire a impozitului pe venit pentru contribuabil;
  • va încuraja persoanele fizice care desfășoară activități economice să îşi declare transparent obligaţiile fiscale, în scopul îmbunătăţirii conformării.

Până la schimbarea Codului fiscal prin OG 16/2022, în vigoare începând cu veniturile estimate că vor fi încasate în 2023, asigurarea la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru personele fizice care au avut doar venituri extrasalariale, obţinute de la un singur plătitor de venituri, situate în cuantum total anual între şase salarii minime inclusiv şi 12 salarii minime exclusiv, a fost opţională. Persoanele fizice (care au avut doar venituri extrasalariale, de un singur plătitor de venit, sub 12 salarii minime pe an) care au ales să se asigure la sistemul asigurărilor sociale de sănătate au plătit “din buzunar” CASS prin intermediul declaraţiei unice. Unii dintre ei au rămas însă neasiguraţi la sănătate.
Începând cu veniturile aferente anului 2023, firma are obligaţia să reţină şi să vireze la Fisc, prin declaraţia 112, CASS pentru pentru oamenii care au doar venituri extrasalariale, de la un singur plătitor de venituri, care în cuantum total anual sunt mai mari sau egale cu 18.000 de lei.

CASS datorată şi plătită de firme pentru persoanele fizice care au doar venituri extrasalariale, de la un singur plătitor de venituri, situate între 18.000 de lei inclusiv şi 36.000 de lei exclusiv în anul 2023, este de 1.800 de lei, arată analiza Economica.net pe baza Codului fiscal.

Baza de calcul pentru CASS aferentă veniturilor extrasalariale anuale cuprinse în intervalul 18.000 de lei – 36.000 de lei exclusiv este 18.000 de lei, echivalentul a şase salarii minime brute pe economice, în vigoare în anul 2023. Suma datorată pentru CASS de plătitorul de venit în exemplul de mai sus este 1.800 de lei, rezultată din aplicarea cotei CASS de 10% la baza de calcul de 18.000 de lei.

Temei juridic

Articolul 174 – Stabilirea, declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h)

(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze la o bază de calcul stabilită potrivit art. 170 alin. (4), să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să depună declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin reţinere la sursă, în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei anuale datorate. Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, sunt cei prevăzuţi la articolul 72 alineatul (2) şi la articolul articolul 68¹ alineatul (2).

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Share this:

(Visited 16 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code