NEWSNET

Economice

Deficitul bugetar a ajuns la 3,35% după primele opt luni din an

Potrivit Execuţiei bugetare publicate luni de Ministerul Finanţelor, după primele opt luni ale anului 2021 deficitul bugetului general consolidat s-a cifrat la 39,36 de miliarde de lei (3,35% din PIB), în scădere faţă de deficitul de 54,77 de miliarde de lei (5,19% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020.

După primele şapte luni ale acestui an, bugetul s-a închis pe un deficit de 33,97 de miliarde de lei (2,89% din PIB).

„Această evoluţie pozitivă a fost determinată de: creşterea veniturilor bugetare cu 1,42 puncte procentuale din PIB (an/an), influenţată în principal de avansul încasărilor din TVA şi fonduri europene; reducerea cheltuielilor bugetare cu 0,42 puncte procentuale din PIB (an/an), ca urmare a diminuării ponderii cheltuielilor cu salariile în PIB. Totodată, în perioada ianuarie-august 2021 cheltuielile de investiţii au fost cu 6,08 miliarde de lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar plăţile cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 au fost de 9,77 miliarde lei (15,85 miliarde lei, respectiv 1,3% din PIB)”, precizează Ministerul Finanţelor.

Potrivit cifrelor publicate de Finanţe, veniturile bugetului general consolidat au însumat 240,81 miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2021, cu 19,6% peste nivelul încasat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Acest avans a fost influenţat atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului trecut – ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificaţii şi scutiri), cât şi de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parţială a unor categorii de venituri (TVA, contribuţii de asigurări, impozit pe venit şi profit). Totodată, cele mai însemnate creşteri nominale se remarcă în cazul TVA, contribuţii de asigurări şi fonduri europene.

Conform sursei citate, încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 18,78 miliarde de lei în perioada ianuarie – august
2021, consemnând o creştere de 15,7% (an/an), susţinută de sporul încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+46,7%), impozitul pe dividende (+31,4%), respectiv Declaraţia unică (+20,8%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 11,1%, înregistrând o dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 7,8%.

Contribuţiile de asigurări au înregistrat 83,78 miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2021, în creştere cu 13,7% (an/an). Ca şi în cazul impozitului pe venit, evoluţia este superioară dinamicii fondului de salarii şi a fost influenţată atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului 2020, cât şi de recuperarea parţială a contribuţiilor amânate la plată în anul anterior, precizează sursa citată.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 13,32 miliarde de lei în ianuarie -august 2021, în creştere cu 26,6% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenţii economici, cu o dinamică pozitivă de 29,9% (an/an).

Conform MF, încasările nete din TVA au înregistrat 49,60 miliarde delei în primele opt luni ale anului curent, în creştere cu 41,2% (an/an). În acelaşi timp, restituirile de TVA au însumat 16,54 miliarde de lei în perioada analizată, cu 7,4% peste nivelul înregistrat în ianuarie – august 2020. Evoluţia încasărilor din TVA a fost influenţată de baza redusă aferentă anului trecut – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA, recuperarea parţială a TVA amânat la plată în 2020, respectiv redresarea bazei macroeconomice relevante.

Veniturile din accize au însumat 22,50 miliarde de lei în ianuarie – august 2021, în creştere cu 16,6% (an/an). În structură, se remarcă o dinamică de 19,6% în cazul încasărilor din accizele pentru produsele energetice – determinată în principal de normalizarea consumului de carburanţi faţă de perioada de referinţă, respectiv un avans de 11,3% al încasărilor din accizele pentru produse din tutun, susţinut şi de majorarea accizei la ţigarete.

Veniturile nefiscale au însumat 18,55 miliarde de lei în ianuarie – august 2021, înregistrând o creştere de 1,5% (an/an), susţinută şi de dinamica veniturilor din dividende (+5,4% an/an).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 17,41 miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2021, în creştere cu 30,8% faţă de nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Potrivit MF, cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 280,16 miliarde de lei au crescut în termeni nominali cu 9,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Pe primele opt luni ale anului 2021 cheltuielile de investiţii au fost cu 6,08 miliarde de lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar plăţile cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 au fost de 9,77 miliarde de lei.

Cheltuielile de personal au însumat 73,95 miliarde de lei, în creştere cu 2,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 6,3% din PIB, cu 0,5 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plăţile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 71,73 milioane lei, precum şi alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicaţi în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 1,763 miliarde de lei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 37,38 miliarde de lei, în creştere cu 8,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Un avans se reflectă la bugetul de stat, respectiv 27,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de 8,9%. Conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 4,84 miliarde de lei din total bunuri şi servicii reprezintă plăţi pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte produse necesare diagnosticării şi tratării pacienţilor infectaţi cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum şi plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 99,5 miliarde de lei, în creştere cu 9,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă şi majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului indemnizaţiei sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum şi majorările privind alocaţiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creştere a alocaţiei cu aproximativ 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum şi cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creştere a alocaţiei cu aproximativ 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

Totodată, MF menţionează că se continuă plăţile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. Astfel, până la sfârşitul lunii august, s-au plătit pe măsuri active 1,580 miliarde de lei, respectiv 606,8 milioane de lei pentru indemnizaţii acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, 190,71 milioane lei pentru indemnizaţii acordate pentru alţi profesionişti şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 353,38 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părţi a salariului brut al angajaţilor menţinuţi în muncă, 54,51 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum şi 374,95 milioane lei indemnizaţii acordate pe perioada reducerii temporare a activităţii pentru profesionişti precum şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005.

De asemenea, MF precizează că se continuă decontările indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăţi restante aferente acestora, astfel că la sfârşitul lunii august plăţile au fost de 2,761 miliarde de lei. Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 4,25 miliarde de lei, o mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenţii pentru transportul călătorilor, precum şi pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli au fost de 4,85 miliarde de lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare, burse pentru elevi şi studenţi, alte despăgubiri civile, precum şi indemnizaţii acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 19,16 miliarde de lei, cu 38,1% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 30,19 miliarde de lei, în creştere cu 25,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 24,11 miliarde de lei.

Totodată, documentul menţionează că se observă o creştere mai accentuată a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 54,27% din totalul cheltuielilor pentru investiţii pe primele opt luni ale anului 2021.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 187,12 milioane lei pentru achiziţionarea de produse – stocuri de urgenţă medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-COV-2.

Ţinta de deficit bugetar pentru acest an este 7,13% din PIB.

The post Deficitul bugetar a ajuns la 3,35% după primele opt luni din an appeared first on Economica.net.

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Share this:

(Visited 2 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code