Economice

Guvernul alocă direct peste jumătate de miliard de euro către CE Oltenia. Urmează cam tot atât prin majorări de capital și credite garantate de stat

“Se aprobă acordarea unei finanţări sub formă de grant pentru anul 2022, în valoare de, 2.675.000 mii lei reprezentând echivalentul în lei al sumei de 535 mil.euro euro, ca parte a ajutorului de stat prevăzut la alin. (1) în scopul achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2021. Finanțarea acestui grant se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei și/sau din venituri din privatizare”, se arată în proiectul de act notmativ.

Nu este singura formă de ajutor de stat pentru producătorul de energie pe bază de cărbune din Oltenia, companie al cărei plan de restructurare-decarbonare a fost deja aprobat de Comisia European[.

Astfel, se va mai face o majorare de capital, din partea statului ca acționar majoritar, de 180 de milioane de euro. Cităm din nou din proiect:

“(1) Se aprobă participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia prin aport în numerar, cu suma reprezentand echivalentul în lei a 180 milioane euro.

(2) Acțiunile emise de Societate în schimbul aportului în numerar la majorarea capitalului social revin statului roman și sunt administrate de Ministerul Energiei care exercită calitatea de acționar în numele statului.

(3) Se autorizează Ministerul Energiei să solicite includerea sumelor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat pentru anul 2023, urmând ca plata aportului în numerar în conformitate cu hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor societății pentru aprobarea majorării capitalului social să se realizeze în trimestrul I al anului 2023 prin bugetul Ministerului Energiei”.

În plus, compania va beneficia și de credite cu garanția statului, alte aproape 200 de milioane de euro.

“Se autorizează Ministerul Finanţelor să garanteze, pe o perioadă de 9 ani, în numele şi contul statului, la solicitarea Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., unul sau mai multe împrumuturi contractate de aceasta, în limita sumei de 195,8 milioane euro, cu titlu de ajutor de stat.

(2) Garanţia de stat prevăzută la alin. (1) va acoperi în procent de 100% valoarea împrumutului”, mai arată actul normativ.

Potrivit planului de restructurare, valoarea totală a granturilor pe care compania le poate primi până în 2025 se ridică la circa 1,1 miliarde de euro, pentru finanțarea achiziției de certificate de emisii. 214 milioane de euro au fost acordate anul trecut.

Guvernul justifică alocările de sume prin necesitatea ca CEOltenia să poată continua funcționarea. Cităm din fundamentarea Executivului:

“Societatea ”Complexul Energetic Oltenia”SA este principalul producător de energie din România pe bază de lignit indigen, cota sa de piață fiind de circa 24% și contribuie semnificativ la asigurarea securității energetice naționale, în principal în momentele extreme de secetă prelungită sau în perioade de iarnă cu temperaturi scăzute, perioade în care aportul adus de centralele pe cărbune în structura producției a crescut până la aproape 35% (…). Societatea ”Complexul Energetic Oltenia”S.A. este cel mai mare operator economic din regiunea Olteniei, întreruperea activităţii poate avea ca efect creșterea ratei şomajului și înrăutăţirea condiţiilor de trai în cadrul comunităţilor locale (…) întreruperea activității grupurilor energetice de la Societatea ”Complexul Energetic Oltenia”S.A. poate crea o problemă majoră de adecvanță a Sistemului Energetic Național deoarece nu vor mai fi disponibile resursele necesare pentru acoperirea consumului de energie electrică, cu utilizarea la maxim a capacității transfrontaliere de import”.

Complexul Energetic Oltenia este unul dintre cei mai mari producători de energie electrică din România, cu o capacitate instalată de circa 3.000 MW, în patru termocentrale, Rovinari, Turceni, Ișalnița și Craiova 2, alimentate cu lignit extras din carierele de suprafață din Oltenia. În ultima perioadă, comapnia a produs la niveluri de 1.200-1.500 MW și, potrivit planurilor Guvernului, s-aar putea adăuga încă 300 MW în contextul crizei energetice.

 

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Share this:

(Visited 1 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code