Economice

Mai puțin teren folosit în agricultură. Suprafața utilizată a scăzut în ultimii zece ani cu 543.000 de ha

În anul 2020, în România existau peste 2,8 de milioane de exploatații agricole care utilizau 12,8 milioane de hectare de teren agricol, ceea ce înseamnă că, față de acum 10 ani, numărul exploatațiilor agricole a scăzut cu 972.000, respectiv cu 25,2%, iar suprafața agricolă utilizată a scăzut cu 543.000 ha, respectiv cu 4,1%, arată rezultatele provizorii ale Recensământului General Agricol runda 2020. În anul 2020, terenul arabil și culturile permanente au crescut cu 258.000 ha (3,1%), respectiv cu 32.000(10,4%), în timp ce suprafața cu pășuni și fânețe s-a redus cu 783.0000 ha (cca. 17,4%) comparativ cu anul 2010.

În medie, exploatațiile agricole fără personalitate juridică au 2,73 ha, comparativ cu 1,95 ha în anul 2010, iar  exploatațiile agricole cu personalitate juridică au în medie 194,78 ha, comparativ cu 190,78 ha în anul 2010.

Numărul exploatațiilor agricole de dimensiuni mici, care au utilizat o suprafață agricolă de până la 1 hectar, s-a diminuat în anul 2020 față de anul 2010 cu 488.000 de exploatații agricole, respectiv cu 24,2%. La scăderea numărului de exploatații agricole de dimensiuni mici a contribuit în mare măsură numărul celor care au utilizat o suprafață agricolă mai mică de 0,1 ha.

Pe clase de mărime a suprafeței agricole utilizată, în anul 2020, structura exploatațiilor agricole a fost diferită din punct de vedere al numărului acestora, comparativ cu structura din punct de vedere a suprafeței agricole utilizată astfel:
– exploatațiile agricole sub 1 ha, deși au reprezentat 54,0% din numărul total, au utilizat numai 4,6% din suprafața agricolă;
– exploatațiile agricole cu dimensiuni între 1 și 5 ha au reprezentat 36,3% din numărul total și au utilizat 18,2% din suprafața agricolă;
– exploatațiile agricole de dimensiuni mari, peste 50 ha, au avut o pondere foarte mică (cca 1%) în ceea ce privește numărul acestora, dar au utilizat 54,0% din suprafața agricolă.

44,6% dintre fermieri exploatează propriul teren agricol

O mare parte a suprafeței agricole utilizată (44,6%) se află în proprietatea celor care o utilizează. În anul 2020, din punct de vedere al modului de deținere a suprafeței agricole utilizată, suprafețele în proprietate incluzând și terenul comun (48,9%) și cele luate în arendă (37,5%) au avut cele mai mari ponderi. În anul 2020, suprafața agricolă utilizată aflată în proprietatea exploatațiilor agricole fără personalitate juridică a reprezentat 37,9% din întreaga suprafață agricolă utilizată, în timp ce la exploatațiile agricole cu personalitate juridică aceasta a reprezentat 6,6%.

Ce cultivă fermierii

Rezultatele provizorii ale Recensământului General Agricol 2020 arată că principalele culturi din teren arabil sunt: porumbul, grâul comun, floarea soarelui și rapița, totalizând un procent de 73,1 % din terenul arabil față de cca. 67,7% în anul 2010.

Din datele prezentate reiese faptul că, atât numărul exploatațiilor agricole cât și suprafața agricolă utilizată sunt distribuite în conformitate cu specificul zonei.  Ca regiuni de dezvoltare, pe primele locuri, din punct de vedere al numărului exploatațiilor agricole, s-au situat regiunile Nord-Est și Sud Muntenia, cu 20,5% și respectiv 18,1%, iar din punct de vedere al suprafeței agricole utilizate, regiunile Sud Muntenia (17,9%) și Sud-Est (17,0%).

Efective de animale în scădere

În anul 2020 efectivele de porcine și bovine au scăzut cu 33,1%, respectiv cu 9,8%, iar cele de ovine și caprine au crescut cu 15,8%, respectiv 3,5% față de cele înregistrate în anul 2010.

La momentul de referință 31 decembrie 2020 se observă o scădere a efectivelor păsări față de 31 decembrie 2010. De asemenea,  s-a constatat o concentrare a efectivelor de bovine în regiunile de dezvoltare Nord-Est (22,2%), Centru (21,8%) și Nord-Vest (19,3%). La efectivele de porcine, s-au evidențiat regiunile de dezvoltare Vest (26,1%), Nord-Vest (15,3%) și Sud – Est (13,8%) cu cele mai mari efective de porcine. Efectivele de ovine au fost preponderente în regiunile de dezvoltare Centru (20,3%), Nord-Vest (19,1%) și Vest (16,5%).

Mai puțină forță de muncă în agricultură

Volumul de muncă în exploatațiile agricole, exprimat în unități anuale de muncă (UAM), în anul 2020, a înregistrat o scădere cu cca 39% față de cel înregistrat la Recensământul General Agricol din anul 2010. În anul 2020, volumul total de muncă a fost de 1005 mii unități anuale de muncă, 925 mii unități anuale de muncă în cadrul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică și 80 mii unități anuale de muncă în cadrul exploatațiilor agricole cu personalitate juridică. Comparativ cu datele anului 2010, volumul de muncă înregistrat în anul 2020 a scăzut cu cca 40% în cazul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, dar a crescut cu cca. 2% în cazul exploatațiilor agricole cu personalitate juridică.

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Share this:

(Visited 1 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code