Economice

Ministerul Agriculturii va acorda subvenții de 1.200 de euro/ha pentru susținerea producției de struguri de masă – proiect

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1.200 deeuro/ha şi se plăteşte în lei la cursul de schimb de 4,9475 de lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021.

Potrivit proiectului, schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susţinerea producţiei de struguri de masă Vitis vinifera ssp. Vinifera şi nu se aplică soiurilor cu destinaţie mixtă.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se acordă pentru plantaţii cu struguri de masă pentru o suprafaţă de minimum 1.000 mp şi maximum 10 ha, inclusiv, şi se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, în anul 2022. Plata se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată.

În document se precizează că schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de struguri de masă, respectiv: producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la 31 decembrie 2022, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale şi producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de struguri de masă, beneficiarii trebuie să solicite ajutorul de minimis, să utilizeze o suprafaţă cultivată cu struguri de masă, de minimum 1.000 mp şi maximum 10 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere struguri de masă, anul, beneficiar numărul, Direcţia Agricolă Judeţeană/a Municipiului Bucureşti, să obţină o producţie de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha de pe suprafaţa prevăzută şi să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cu plantaţiile de struguri de masă, în anul 2022, la specificaţia vii nobile pe rod, pentru struguri de masă.

Totodată, ei trebuie să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, precum şi să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare.

Valorificarea producţiei de struguri de masă se face în perioada 15 august – 21 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Potrivit proiectului, dovada obţinerii producţiei de usturoi o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii conform Regulamentul de minimis în sectorul agricol şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute în proiect.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Share this:

(Visited 3 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code