Economice

Thales Systems România se divizează. Producția de software specializat, activitățile de apărare națională, de cercetare și dezvoltare trec pe o nouă firmă – Thales România

Context

Thales Systems România are ca obiect principal de activitate cod CAEN 4212 – lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață și subterane, dar desfășoară și activități de producție software specializat – cod CAEN 6201 – activităţi de realizare a software-ului la comandă, atât în domeniul transporturilor, cât şi în alte domenii, activităţi de apărare naţională, activităţi de cercetare şi dezvoltare, precum şi activităţi conexe şi asociate acestora.

Motivul divizării societăţii

Activitatea de de sisteme de transport terestru şi activitatea de producție de software specializat, de apărare națională, de cercetare și dezvoltare „pot fi considerate două ramuri de activitate diferite, întrucât au un grad ridicat de specializare, presupunând condiții diferite de funcționare, management specific și structuri diferite de personal„, drept care asociatul unic al societății Thales Systems România a hotărât că este în interesul acestuia și al eficientizării activității dintre cele două ramuri de activitate să se procedeze la divizarea parțială a societății deţinute. Activitatea principală a societăţii nou-înfiinţate Thales România – cod CAEN 6201 – activități de realizare a software-ului la comandă va fi în continuare desfășurată de Thales Systems România, însă doar ca activitate conexă activității sale principale în domeniul transporturilor, reiese din proiectul de divizare parţială, consultat de Economica.net.

Divizarea societății Thales Systems România vizează desprinderea părții corespunzătoare din patrimoniul societății, incluzând activul și pasivul, aferentă desfășurării activităţilor de software specializat, de apărare națională, de cercetare și dezvoltare, precum și activități conexe și asociate acestora, şi transmiterea sa către firma nou-înființată Thales România.

După divizare, societatea Thales Systems România va continua să funcționeze, urmând să desfăşoare activitatea de sisteme de transport terestru.

În schimbul părţii de patrimoniu care se transferă, asociatul unic al societăţii Thales Systems România dobândeşte părţi sociale ale noii firme.
Concret, Thales International SAS va avea 955.821 de părţi sociale, fiecare cu valoarea de 10 lei şi valoare nominală totală de 9.558.210 lei, reprezentând tot capitalul social al noii firme – Thales România.

Structura asociaţilor firmei Thales Systems România înainte şi de divizare

Anterior divizării, Thales International SAS deține integral capital social al firmei Thales Systems România, format din 3.823.284 de părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei şi valoare nominală totală de 38.232.840 de lei.

După divizare, capitalul social al Thales Systems România, deţinut în continuare integral de Thales International SAS, va fi format din 2.867.463 de părţi sociale, cu valoare nominală de 10 lei şi valoare nominală totală de 28.674.630 de lei.

Capitalul social al noii firme Thales România va fi deţinut de Thales International SAS care va avea 955.821 de părţi sociale cu valoare nominală totală de 9.558.210 lei, reiese din proiectul de divizare, consultat de Economica.net.

Condiţiile divizării

Thales Systems România va transmite noii firme Thales România, la data înmatriculării acesteia în Registrul Comerţului, 25% din activul său net (al societăţii care se divizează), în valoare de 10.315.043 de lei, stabilit în baza situațiilor financiare ale firmei la data de 31 decembrie 2021, se mai arată în proiectul de divizare, consultat de Economica.net.
Nuanţat, partea activului net care se transmite noii firme Thales România include următoarele elemente:

  • capital social în valoare de 9.558.210 lei;
    rezerve legale în valoare de 756.833 lei.
    rezerve din reevaluare 0 lei.

În urma transferului cotei-părţi din patrimoniul Thales Systems România către Thales România, la data divizării, capitalul social al societăţii Thales Systems România se reduce cu 9.558.210 lei, corespunzător valorii activului net care se desprinde ca efect al divizării și care contribuie la formarea capitalului social inițial al firmei Thales România, se mai explică în proiectul de divizare, studiat de Economica.net.

Ca efect al divizării, salariații Thales Systems România care sunt implicați în activitatea divizată (în jur de 287 de oameni) vor fi preluați de noua firmă Thales România SRL la data la care noua firmă va fi înmatriculată la Registrul Comerțului.

Thales Systems România a avut în anul 2021 afaceri nete cu peste 26% mai mari decât cele din anul 2020 şi revine pe profit

Thales Systems România a încheiat anul 2021 cu afaceri nete de 322,69 de milioane de lei, cu 26,19% mai mari decât cele realizate în anul 2020, arată bilanţurile firmei, comparate de Economica.net. Thales Systems România revine pe profit în anul 2021, după ce în anul 2020 a raportat pierdere netă de circa 9,18 milioane de lei. Firma termină anul 2021 cu profit net de 23,26 de milioane de lei, potrivit bilanţului societăţii, obţinut de Economica.net.

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Share this:

(Visited 12 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code