NEWSNET

Flux-stiri

Rectificare bugetară: „Venituri mai mari cu 4,3 miliarde lei, cheltuieli mai mari cu 5,4 miliarde lei”

Bancnote romanesti, lei cu Caragiale si Blaga.Bancnote romanesti, lei cu Caragiale si Blaga.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează cu suma de 4.324,2 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează cu suma de 5.429,1 milioane lei, arată proiectul rectificarii bugetare publicat de Ministerul Finanţelor.

Conform proiectului primesc mai mulţi bani Ministerul Finanţelor – Acţiuni Generale, cu 3,4 mld. lei, Ministerul Sănătăţii, cu 2,4 mld. lei, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu 2,1 mld. lei, Ministerul Justiţiei cu 823 mil. lei, Ministerul Public cu 346 mil. lei, Ministerul Finanţelor cu 164 mil. lei, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu 129,3 milioane lei, Ministerul Afacerilor Interne: cu 44,9 milioane lei.

S-au diminuat creditele bugetare acordate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – cu 2,3 mld. lei, Ministerul Transporturilor cu 757 milioane lei, Ministerul Energiei cu 172 milioane lei, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului cu 156,4 milioane lei, Secretariatul General al Guvernului cu 59,9 milioane lei, Curtea de Conturi cu 48,5 milioane lei, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu 42,7 milioane lei, Ministerul Culturii: – 45,1 milioane lei.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 4.324,2 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 5.429,1 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 1.104,9 milioane lei.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2021, se majorează pe sold cu suma de 1.112,2 milioane lei.

Influenţele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

 •  Impozit pe profit: +1.747,3 milioane lei, ca urmare a evoluţiei încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 şi a recuperării unor sume amânate la plată din impozitul aferent anului 2020;
 •  Alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice: +220,0 milioane lei;
 •  Taxa pe valoarea adăugată: +4.909,5 milioane lei, ca urmare a evoluţiei încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 şi a recuperării unor sume din taxa pe valoare adăugată amânată la plată aferentă anului 2020;
 •  Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:+136,9 milioane lei;
 •  Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi: -2.251,5 milioane lei. Influenţa se datorează scăderii veniturilor din taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare (venituri aferente valorificării frecvenţelor radio în noile benzi de frecvenţe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicaţii mobile terestre de bandă largă 5G de -2,5 miliarde lei), compensată parţial de majorarea veniturilor din taxe pentru jocurile de noroc cu (+0,2 miliarde lei);
 •  Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale: +205,8 milioane lei;
 •  Alte impozite şi taxe fiscale: +14,8 milioane lei;
 •  Contribuţii de asigurări sociale: +39,9 milioane lei;
 •  Venituri nefiscale: -815,1 milioane lei. Diminuarea veniturilor se datorează în principal scăderii veniturilor din dividende şi a vărsămintelor din profitul net al Regiilor Autonome (-1,7 miliarde lei) atenuată parţial de majorarea veniturilor din concesiuni şi închirieri, amenzi penalităţi şi confiscări;
 •  Venituri din capital: +105,5 milioane lei;
 •  Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020: -2.667,2 milioane lei.
 • Majorarea veniturilor bugetului de stat este influenţată, în principal de evoluţia indicatorilor macroeconomici pe anul 2021 şi a încasărilor la bugetul de stat (inclusiv veniturile recuperate parţial din obligaţii fiscale declarate şi amânate la plată în anul 2020, prin efectul legii).
 • Cheltuielile bugetului de stat anul 2021, se majorează, pe sold, cu suma de 5.943,3 milioane lei.
 • Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:
 •  Cheltuielile de personal se majorează cu 1.029,1 milioane lei (din care 1.122,5 milioane lei, drepturi de natura salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru personalul din sistemul judiciar);
 •  Cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu 442,1 milioane lei;
 •  Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 1.263,1 milioane lei;
 •  Cheltuielile cu subvenţiile cresc cu 167,0 milioane lei;
 •  Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu 2.770,0 milioane lei;
 •  Alte transferuri se majorează cu 153,7 milioane lei;
 •  Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 2.442,1 milioane lei;
 •  Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminuează cu 3.458,3 milioane lei;
 •  Alte cheltuieli cresc cu 503,4 milioane lei;
 •  Fondurile de rezervă se majorează cu 727,3 milioane lei;
 •  Cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă se diminuează cu 99,2 milioane lei;
 •  Cheltuielile de capital se majorează cu 13,6 milioane lei.

The post Rectificare bugetară: „Venituri mai mari cu 4,3 miliarde lei, cheltuieli mai mari cu 5,4 miliarde lei” appeared first on Aleph News.

Această știre a fost preluată de pe portalul amintit
Această informație preluată de pe portalul mai sus amintit, nu reprezintă o informație oficială a unei autorități, însă în latura de știre prezintă o informație veridică. potrivit legii 8/1996 știrile pot fi preluate chiar de la un portal la altul, nefiind opere sau lucrări ce necesită drept de autor, însă din spirit deontologic oferim sursa acestora.

Leontiuc Marius – senior editor
Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Share this:

(Visited 7 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code